Badanie posturalne

Szczegółowe badanie postury ciała, wydolności układu kostno-stawowego oraz siły poszczególnych partii mięśni. Zadaniem badania jet ocena zdolności motorycznych i ruchowych, symetrii obciążeń stóp na podłoże oraz diagnostyka biomechaniki chodu. Zabiegi wykonuje mgr Fizjoterapii.