Komputerowe badanie stóp

To kompleksowe badanie stóp pacjenta przy pomocy plantokonturografu, podoskopu oraz maty tensometrycznej podłączonej do oprogramowania komputerowego, dzięki której możemy wykonać zarówno badanie statyczne, jak i dynamiczne. Takie badanie pozwala na zbadanie stóp w bezruchu oraz podczas chodu, co umożliwia dokładne wykrycie zaburzeń w rejonie stóp pacjenta. Dodatkowo podczas badania stóp fizjoterapeuta dokonuje osteopatycznego badania całego ciała pacjenta, skupiając się głównie na ocenie postawy, ocenie ustawienia miednicy oraz długości kończyn dolnych, dzięki czemu może skutecznie wyeliminować przyczynę nieprawidłowości w obrębie stóp.
Komputerowe badanie stóp pozwala ustalić rozmieszczenie nacisków na podeszwowej stronie stopy, precyzyjnie określić nieprawidłowości w budowie stóp, a następnie dobrać najlepszą metodę leczenia.

Co diagnozuje badanie stóp?

  • wady stóp (płaskostopie poprzeczne i podłużne, haluksy, stopę wydrążoną)
  • schorzenia stóp (zapalenie rozcięgna podeszwowego (ostroga piętowa), bóle śródstopia
  • strefy zwiększonego lub zmniejszonego obciążenia stóp
  • rozkład sił nacisku poszczególnych części stóp na podłoże
  • symetrię obciążenia i długości kończyn
  • równowagę i statykę ciała
  • wady postawy (koślawość stóp, koślawość kolan, skolioza)
  • wady chodu i jego zaburzeń
  • ryzyko powstania owrzodzeń w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej u pacjentów diabetologicznych

Jak przebiega badanie stóp?

Badanie stóp przebiega z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, a także metod tradycyjnych.

1. Badanie manualne

Manualne badanie stóp umożliwia wstępną ocenę stanu stóp.

2. Badanie statyczne i funkcjonalne na podoskopie

Urządzenie umożliwia ocenę statyczną i dynamiczną stóp. Pozwala na jednoczesną ocenę części podeszwowej stopy z jej częścią grzbietową, stawami skokowymi i kolanowymi oraz tułowiem (kręgosłupem). Dzięki temu można przeprowadzić ocenę statyczną i dynamiczną stóp.

3. Badanie na planografie

Odbitka powierzchni stóp daje możliwość rozplanowania elementów korygujących we wkładce. Umożliwia wykonanie odbitki podeszwy stóp na papierze. Na tej podstawie możemy dokładnie zaplanować rozmieszczenie elementów korygujących oraz zaprojektować indywidualne wkładki korygujące.

4. Badanie komputerowe na macie tensometrycznej

Pozwala na precyzyjne określenie zaburzeń stopy w pozycji stojącej i podczas chodu.Urządzenie bada biomechanikę oraz rozkład sił nacisku na podłoże podczas chodu.