Suche igłowanie

To technika wykorzystująca cienką igłę (igłę akupunkturową) do stymulowania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych (tzw. trigger points – TrP) w celu wyciszenia bolesnego punktu i obniżenia jego aktywności bólowej.